Vignetjaar 2024 Oostenrijk

Het vignetjaar 2024 in Oostenrijk brengt een aantal vernieuwingen met zich mee

De implementatie van de EU-richtlijn infrastructuurkosten zal resulteren in enkele wijzigingen en innovaties op het gebied van vignetten en routetol voor de Oostenrijkse snelwegen en snelwegen, voor het vignetjaar 2024. Handig is een overzicht van alle innovaties op het gebied van vignetten en tolgelden.

Wat is er nieuw aan het vignet in het vignetjaar 2024?

Zoals al aangekondigd introduceert Oostenrijk in 2024 een langverwachte vorm van digitaal vignet met het digitale 1-dagvignet. De kosten voor het 1-dagenvignet bedragen € 8,60. Ook voor alle overige vignetten komen er prijsaanpassingen, met uitzondering van het jaarvignet, dat € 96,40 blijft kosten.

Voertuigcategorie
Jaarlijks vignet
Vignet voor 2 maanden
Vignet voor 10 dagen
Vignet voor 1 dag

A Een enkelsporig motorvoertuig (Motorfiets)

38,50,-€

11,50,-€

4,60,-€

3,40,-€

B Auto’s en voertuigen tot en met 3,5 TzGM*

96,40,-€

28,90,-€

11,50,-€

8,60,-€

Naast de uitbreiding van het productassortiment is er een cruciale innovatie rondom de aanschaf van het 1-dagenvignet en 10-dagenvignet. Vanaf het nieuwe jaar is de consumentenbeschermingsperiode van 18 dagen niet langer van toepassing. Dit betekent dat zowel het 1-dagenvignet als het 10-dagenvignet in de toekomst direct geldig zijn.

Let op: Innovaties in stacaravans en kleine vrachtwagens

Vanaf 1 december 2023 wordt er overgeschakeld van het hoogst toegestane totaalgewicht (hzG) naar het technisch toelaatbare totaalgewicht (tzGm). Of een voertuig onderworpen is aan de vignetplicht, routetol of de GO-tolplicht, wordt niet langer bepaald door het maximaal toegestane totaalgewicht (hzG), maar eerder door de technisch toegestane totale massa (tzGm). Voertuigen met maximaal 3,5 ton tzGm vallen onder de vignetplicht of routetol en voertuigen met meer dan 3,5 ton tzGm vallen onder de GO-tolplicht.

Wat is er nieuw met routetol in 2024?

De implementatie van de EU-richtlijn infrastructuurkosten heeft ook gevolgen voor de routetol. Het vorige jaarticket wordt vervangen door het zogenaamde meerrittenticket. Afgezien van de naamswijziging is hier niets nieuws. De prestatie-inhoud van de kaart blijft hetzelfde. Het meerrittenticket is bij online aankoop door consumenten direct geldig.

Scroll naar boven