Vinjeta letnik 2024 Avstrija

Vinjetno leto 2024 v Avstriji prinaša nekaj novosti

Implementacija direktive EU o infrastrukturnih stroških bo za vinjetno leto 2024 povzročila nekatere spremembe in novosti pri vinjetah in cestninah za avstrijske avtoceste in hitre ceste. V pomoč je pregled vseh novosti pri vinjetah in cestninah.

Kaj je novega z vinjeto v vinjetnem letu 2024?

Kot je bilo že napovedano, bo Avstrija leta 2024 z digitalno enodnevno vinjeto uvedla dolgo pričakovano obliko digitalne vinjete. Cena enodnevne vinjete je 8,60 €. Prav tako se bodo uskladile cene vseh ostalih vinjet, razen letne vinjete, ki bo še naprej stala 96,40 evra.

Kategorija vozila
Letna vinjeta
2-mesečna vinjeta
10-dnevna vinjeta
1-dnevna vinjeta

A Enosledno motorno vozilo (motorno kolo)

38,50,-€

11,50,-€

4,60,-€

3,40,-€

B Avtomobili in vozila do vključno 3,5 TzGM*

96,40,-€

28,90,-€

11,50,-€

8,60,-€

Poleg razširitve ponudbe je ključna novost pri nakupu 1-dnevne in 10-dnevne vinjete. Od novega leta dalje ne bo več veljal 18-dnevni rok varstva potrošnikov. To pomeni, da bosta tako enodnevna kot tudi desetdnevna vinjeta v prihodnje veljavni takoj.

Pozor: Novosti v mobilnih hišicah in malih tovornjakih

S 1. decembrom 2023 bo prišlo do prehoda z največje dovoljene skupne mase vozila (hzG) na tehnično dovoljeno skupno maso vozila (tzGm). Ali za vozilo velja obveznost vinjete ali cestnine ali cestnine GO, ne določa več največja dovoljena skupna masa (hzG), temveč tehnično dovoljena skupna masa (tzGm). Za vozila z maso do 3,5 tone tzGm velja obveznost vinjete ali cestnine, za vozila z maso nad 3,5 tone tzGm pa je treba plačati cestnino GO.

Kaj je novega pri cestninah v letu 2024?

Izvajanje direktive EU o infrastrukturnih stroških vpliva tudi na cestnine. Dosedanjo letno vozovnico bo nadomestila ti vozovnica za več potovanj. Razen spremembe imena tu ni nič novega. Vsebina zmogljivosti kartice ostaja enaka. Vozovnica za več potovanj je veljavna takoj, ko jo potrošniki kupijo prek spleta.

Scroll to Top