Digitale vignetten Zwitserland

Digitaal vignet en tol in Zwitserland

Net als in Oostenrijk zijn er in Zwitserland nog twee soorten vignetten. De klassieke variant van het zelfklevende vignet en het digitale vignet. De voordelen van het digitale vignet liggen voor de hand. Het vignet is verplicht voor het gebruik van de Zwitserse snelwegen. Iedere auto en iedere aanhangwagen met een GVW tot 3,5 ton heeft een jaarvignet nodig. Voor voertuigen van meer dan 3,5 ton gelden andere regels. Zij moeten bij binnenkomst een Zwitserse douanebelasting betalen.

De voertuigtypen van het digitale vignet voor Zwitserland

Motorfiets

In Zwitserland zijn in principe alle motorvoertuigen met een toegestaan ​​totaalgewicht (GVW) van 3,5 ton verplicht over een vignet te beschikken. Er zijn uitzonderingen voor geselecteerde voertuigen.

Motorvoertuig

Ook in Zwitserland wordt er geen onderscheid gemaakt als het gaat om tweebaansmotorvoertuigen. Ieder motorvoertuig met een toegestaan ​​totaalgewicht (GVW) tot 3,5 ton is onderworpen aan een vignet. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen.

Campers

Campers en bestelwagens met een toegestaan ​​totaalgewicht van meer dan 3,5 ton hebben geen vignet nodig, maar moeten de zogenaamde forfaitaire belasting op zware voertuigen (PSVA) betalen.

Kennisgeving

Voor aanhangwagens en caravans is in Zwitserland een vignet verplicht. Dit betekent dat zij een eigen vignet nodig hebben. Het totaalgewicht van de auto met aanhanger mag het toegestane totaalgewicht (GVW) van 3,5 ton niet overschrijden. Anders is een forfaitaire belasting op zware voertuigen (PSVA) verschuldigd.

Digitale vignetten met verschillende geldigheidsduur en digitale routetol

Digitaal vignet Zwitserland online

Bron: ASTRA

Jaarlijks vignet
Het digitale vignet is in Zwitserland alleen verkrijgbaar als jaarvignet. Het vignet is 14 maanden geldig. Het is altijd geldig van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Op onze website kunt u het jaarvignet snel en gemakkelijk online kopen. Het is onmiddellijk geldig.

Digitale routetol Zwitserland online

De vignetplicht geldt in beginsel voor alle motorvoertuigen tot een bruto voertuiggewicht van 3,5 ton. Voor bijzonder kostenintensieve trajecten geldt echter een speciale tol, die naast het vignet vereist is. Hier gelden aparte routetoltarieven:

Routetol in Zwitserland

  • Grote Sint-Bernhardtunnel (Zwitserland-Italië)
  • Munt-la-Schera-wegtunnel (Zwitserland-Italië)

Bron: ASTRA

Digitaal vignet en tolgelden in de buurlanden

Lees meer over het digitale vignet en de toltarieven in de buurlanden van Zwitserland.

FAQ

Hier beantwoorden we alle vragen over digitale vignetten in Zwitserland. Sinds wanneer bestaat de vignetplicht? Welke soorten vignetten zijn er en welke geldigheid hebben ze? Op welke wegen en tunnels is de extra tol van toepassing? Wij beantwoorden graag al uw vragen, maar als uw vragen niet worden beantwoord in onze FAQ’s, neem dan contact op met de klantenservice. We zijn hier om te helpen.

Scroll naar boven