Straffen voor het rijden zonder vignet

Zijn er boetes voor het rijden zonder vignet of tol?

In principe kan deze vraag ook in 2024 met een algemeen ‘ja’ worden beantwoord. Er zijn echter verschillende tolsystemen in Europa en dienovereenkomstig zijn er in de verschillende Europese landen verschillende regels, zowel wat betreft het vignet en de tolvereisten als de straf voor overtredingen zoals het rijden zonder vignet. Om deze reden is het belangrijk en essentieel om uzelf vertrouwd te maken met de regelgeving die in elk land van toepassing is voordat u op reis gaat.

Welke soorten boetes zijn er voor het rijden zonder vignet?

De vignetplicht geldt doorgaans voor snelwegen of bepaalde wegvakken in verschillende landen. De exacte straffen voor het overtreden van de vignetplicht kunnen per land verschillen. Hier zijn echter enkele mogelijke straffen die in sommige Europese landen kunnen worden opgelegd:

 1. Boete: Bij het niet naleven van de vignetplicht kunnen boetes worden opgelegd. De hoogte van de boete verschilt van land tot land.
 2. Boetetoeslag: In sommige landen kan naast de boete een boetetoeslag worden geheven.
 3. Voertuigimmobilisatie: In ernstigere gevallen, vooral bij herhaalde overtredingen, kan het voertuig worden geïmmobiliseerd. Dit betekent dat het voertuig niet meer legaal op de weg mag worden gebruikt totdat de verschuldigde vergoedingen zijn betaald.
 4. Slepen van het voertuig: In sommige gevallen kan het voertuig worden gesleept als de bestuurder niet aan de vignetplicht heeft voldaan.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte regelgeving en boetes per land verschillen. Voordat u naar een bepaald land reist, moet u dus de huidige regelgeving en boetes controleren om problemen te voorkomen.

Welke straffen staan ​​er in Oostenrijk op het overtreden van de vignetplicht?

In Oostenrijk is voor het gebruik van snelwegen en snelwegen een vignet vereist. Als u zonder geldig vignet op de Oostenrijkse snelwegen of snelwegen reist, kunnen de volgende boetes worden opgelegd:

 1. Boete: Bij overtreding van de vignetplicht is doorgaans een boete verschuldigd. De hoogte van de boete kan variëren en is afhankelijk van hoe lang het vignet vermist of ongeldig is. Er is een minimum van 300 euro en een maximum van 3000 euro verschuldigd.
 2. Terugkoopplicht: Het is vaak mogelijk om het vignet achteraf aan te schaffen en daarmee de boete te verlagen. Dit geldt echter alleen als u bij een controle bent betrapt zonder geldig vignet.
 3. Vervangende tol: In sommige gevallen kan ook een vervangende tol nodig zijn. Dit betekent dat u naast de boete voor het rijden zonder vignet ook tol moet betalen.
 4. Voertuigimmobilisatie: Herhaalde overtredingen kunnen leiden tot ernstiger maatregelen, zoals tijdelijke immobilisatie van het voertuig. In dergelijke gevallen mag u uw voertuig niet meer verplaatsen totdat de verschuldigde bedragen zijn betaald.

De exacte straffen kunnen veranderen en het is raadzaam om de huidige regelgeving te controleren voordat u op reis gaat. Informatie over de actuele vignetprijzen en boetes kunt u vinden op de officiële website van de Oostenrijkse snelwegmaatschappij ASFINAG of andere officiële bronnen.

Wat zijn de straffen voor het overtreden van de vignetplicht in Slovenië?


In Slovenië is ook een vignet vereist voor het gebruik van snelwegen en snelwegen. Als u zonder geldig vignet op de Sloveense snelwegen rijdt, kunnen de volgende boetes worden opgelegd:

 1. Boete: Bij overtreding van de vignetplicht is doorgaans een boete verschuldigd. De exacte hoogte van de boete is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de duur van het niet betalen van het vignet. De hoogte van de boete bedraagt ​​minimaal 300 euro.
 2. Verplichting om extra aan te schaffen: In sommige gevallen is het mogelijk om het vignet achteraf aan te schaffen en daarmee de boete te verlagen. Dit geldt echter alleen als u bij een controle bent betrapt zonder geldig vignet.
 3. Immobilisatie van het voertuig: Bij herhaalde overtredingen of bijzonder ernstige gevallen kan het voertuig tijdelijk worden geïmmobiliseerd. Dit betekent dat u niet langer legaal met uw voertuig op de wegen van Slovenië kunt rijden totdat de verschuldigde bedragen zijn betaald.

Het is belangrijk om de huidige regelgeving te controleren voordat u op reis gaat, omdat boetes en voorwaarden kunnen veranderen. Informatie over vignetprijzen en boetes kunt u vinden op de officiële website van de Sloveense snelwegmaatschappij DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji) of andere officiële bronnen.

Wat zijn de straffen voor het overtreden van de vignetplicht in Zwitserland?


Als u zonder geldig vignet op de Zwitserse snelwegen reist, kunnen er sancties zoals boetes worden opgelegd. Het exacte boeteniveau kan variëren en het is raadzaam om de huidige regelgeving te controleren.

 1. Boete: Bij overtreding van de vignetplicht is doorgaans een boete verschuldigd. De exacte hoogte van de boete is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de duur van het niet betalen van het vignet. Het bedrag van de boete bedraagt ​​minimaal 200 frank.
 2. Verplichting om extra aan te schaffen: In sommige gevallen is het mogelijk om het vignet achteraf aan te schaffen en daarmee de boete te verlagen. Dit geldt echter alleen als u bij een controle bent betrapt zonder geldig vignet.
 3. Immobilisatie van het voertuig: Bij herhaalde overtredingen of bijzonder ernstige gevallen kan het voertuig tijdelijk worden geïmmobiliseerd. Dit betekent dat u niet langer legaal met uw voertuig op de wegen van Slovenië kunt rijden totdat de verschuldigde bedragen zijn betaald.

Informatie over vignetprijzen en boetes kunt u vinden op de officiële website van het Federal Roads Office (FEDRO) of andere officiële bronnen.

Conclusie – Overtredingen van de vignetplicht, zoals het rijden zonder vignet, kunnen kostbaar zijn

Zelfs in 2024 kunnen de boetes voor het overtreden van de vignetplicht hoog zijn. Om boetes en andere sancties te voorkomen, is het raadzaam om u vóór het reizen te informeren over de regelgeving van het betreffende land en om het benodigde vignet tijdig aan te schaffen. Een zorgvuldige voorbereiding en het naleven van de verkeersregels helpen vervelende situaties tijdens het autorijden te voorkomen.

Scroll naar boven