Pokuty za jazdu bez diaľničnej známky

Existujú nejaké sankcie za jazdu bez diaľničnej známky alebo mýta?

V zásade možno na túto otázku odpovedať všeobecným „áno“ aj v roku 2024. V Európe však existujú rôzne mýtne systémy a podľa toho aj rôzne predpisy v rôznych európskych krajinách, pokiaľ ide o diaľničnú známku a požiadavky na mýto, ako aj o tresty za porušenie, ako je jazda bez diaľničnej známky. Z tohto dôvodu je dôležité a nevyhnutné, aby ste sa pred cestou oboznámili s predpismi platnými v jednotlivých krajinách.

Aké druhy sankcií existujú za jazdu bez diaľničnej známky?

Požiadavka na diaľničnú známku sa zvyčajne vzťahuje na diaľnice alebo určité úseky ciest v rôznych krajinách. Presné sankcie za porušenie požiadavky na nálepku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Tu sú však niektoré možné sankcie, ktoré by mohli byť uložené v niektorých európskych krajinách:

 1. Pokuta: Ak sa nedodrží požiadavka na vinetáciu, môžu byť uložené pokuty. Výška pokuty sa v jednotlivých krajinách líši.
 2. Sankčný príplatok: V niektorých krajinách môže byť okrem pokuty uložený aj sankčný príplatok.
 3. Imobilizácia vozidla: Vo vážnejších prípadoch, najmä v prípade opakovaných porušení, môže byť vozidlo znehybnené. To znamená, že vozidlo už nie je možné legálne používať na ceste až do zaplatenia dlžných poplatkov.
 4. Vlečenie vozidla: V niektorých prípadoch môže byť vozidlo odtiahnuté, ak vodič nedodržal požiadavku na diaľničnú známku.

Je dôležité poznamenať, že presné predpisy a sankcie sa v jednotlivých krajinách líšia. Pred cestou do konkrétnej krajiny by ste si preto mali skontrolovať aktuálne predpisy a sankcie, aby ste sa vyhli problémom.

Aké sankcie hrozia za porušenie povinnosti diaľničnej známky v Rakúsku?

n Rakúsko vyžaduje diaľničnú známku na používanie diaľnic a rýchlostných ciest. Ak cestujete po rakúskych diaľniciach alebo rýchlostných cestách bez platnej diaľničnej známky, môžu byť uložené tieto pokuty:

 1. Pokuta: Ak dôjde k porušeniu požiadavky na vinetáciu, zvyčajne je splatná pokuta. Výška pokuty sa môže líšiť a závisí od toho, ako dlho diaľničná známka chýba alebo je neplatná. Splatných je minimálne 300 eur a maximálne 3000 eur.
 2. Povinnosť spätného odkúpenia: Často je možné zakúpiť si diaľničnú známku dodatočne a znížiť tak pokutu. To však platí len v prípade, že vás pri kontrole pristihli bez platnej vinety.
 3. Náhradné mýto: V niektorých prípadoch môže byť potrebné aj náhradné mýto. To znamená, že za jazdu bez diaľničnej známky budete musieť okrem pokuty zaplatiť aj mýto.
 4. Imobilizácia vozidla: Opakované porušenia môžu viesť k závažnejším krokom, ako je dočasné znehybnenie vozidla. V takýchto prípadoch už nesmiete svoje vozidlo presunúť, kým nebudú zaplatené dlžné sumy.

Presné sankcie sa môžu zmeniť a pred cestou je vhodné skontrolovať aktuálne predpisy. Informácie o aktuálnych cenách a sankciách diaľničných známok nájdete na oficiálnej stránke rakúskej diaľničnej spoločnosti ASFINAG alebo z iných oficiálnych zdrojov.

Aké sú sankcie za porušenie povinnosti diaľničnej známky v Slovinsku?


V Slovinsku sa diaľničná známka vyžaduje aj na používanie diaľnic a rýchlostných ciest. Ak jazdíte po slovinských diaľniciach bez platnej diaľničnej známky, môžu vám byť udelené tieto pokuty:

 1. Pokuta: Ak dôjde k porušeniu požiadavky na vinetáciu, zvyčajne je splatná pokuta. Presná výška pokuty závisí od rôznych faktorov vrátane dĺžky trvania nezaplatenia diaľničnej známky. Výška pokuty je najmenej 300 eur.
 2. Povinnosť dokúpiť: V niektorých prípadoch je možné diaľničnú známku zakúpiť dodatočne a znížiť tak pokutu. To však platí len v prípade, že vás pri kontrole pristihli bez platnej vinety.
 3. Imobilizácia vozidla: V prípade opakovaných porušení alebo obzvlášť závažných prípadov môže byť vozidlo dočasne imobilizované. To znamená, že až do zaplatenia dlžných súm už nebudete môcť legálne jazdiť so svojím vozidlom po cestách Slovinska.

Pred cestou je dôležité skontrolovať aktuálne predpisy, pretože sankcie a podmienky sa môžu zmeniť. Informácie o cenách a sankciách diaľničných známok nájdete na oficiálnej stránke slovinskej diaľničnej spoločnosti DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji) alebo z iných oficiálnych zdrojov.

Aké sú sankcie za porušenie požiadavky na nálepku vo Švajčiarsku?


Ak cestujete po švajčiarskych diaľniciach bez platnej diaľničnej známky, môžu vám byť udelené pokuty. Presná výška sankcií sa môže líšiť a odporúča sa skontrolovať aktuálne predpisy.

 1. Pokuta: Ak dôjde k porušeniu požiadavky na vinetáciu, zvyčajne je splatná pokuta. Presná výška pokuty závisí od rôznych faktorov vrátane dĺžky trvania nezaplatenia diaľničnej známky. Výška pokuty je najmenej 200 frankov.
 2. Povinnosť dokúpiť: V niektorých prípadoch je možné diaľničnú známku zakúpiť dodatočne a znížiť tak pokutu. To však platí len v prípade, že vás pri kontrole pristihli bez platnej vinety.
 3. Imobilizácia vozidla: V prípade opakovaných porušení alebo obzvlášť závažných prípadov môže byť vozidlo dočasne imobilizované. To znamená, že až do zaplatenia dlžných súm už nebudete môcť legálne jazdiť so svojím vozidlom po cestách Slovinska.

Informácie o cenách diaľničných známok a sankciách možno nájsť na oficiálnej webovej stránke Federálneho úradu pre cesty (FEDRO) alebo z iných oficiálnych zdrojov.

Záver – Porušenie požiadavky na diaľničnú známku, ako napríklad jazda bez diaľničnej známky, môže byť drahé

Dokonca aj v roku 2024 môžu byť sankcie za porušenie požiadavky na vinetáciu vysoké. Pred cestou je vhodné sa informovať o predpisoch príslušnej krajiny a včas si zakúpiť požadovanú diaľničnú známku, aby ste sa vyhli pokutám a iným sankciám. Dôkladná príprava a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pomôže predchádzať nepríjemným situáciám počas jazdy.

Návrat hore