Digitální dálniční známka Slovinsko

Digitální dálniční známka a mýtné ve Slovinsku

Pro jízdu po slovinských dálnicích a silnicích pro motorová vozidla je vyžadována digitální dálniční známka, tzv. elektronická dálniční známka E-Vinjeta. Za průjezd tunelem Karawanken se navíc platí mýtné. To však platí pouze pro vozidla do 3,5 tuny. Pro vozidla nad 3,5 tuny je vyžadován vysílač DarsGo.

Typy vozidel (mýtné třídy) digitální dálniční známky pro Slovinsko

Motocykl (Mýtná třída 1)

Mýtná třída 1 zahrnuje všechna jednopruhová motorová vozidla, jejichž jízdní pruh není širší než 50 cm. Šířku rozchodu lze snadno změřit pomocí metru. To se týká zejména motocyklů.

Automobil (Mýtná třída 2A)

Mýtná třída 2A zahrnuje všechna dvoupruhová vozidla s celkovou hmotností 3,5 tuny. Výška vozidla nad první nápravou nesmí přesáhnout 1,3 metru. Platí také pro většinu obytných vozů.

Dodávky (Mýtná třída 2B)

Mýtná třída 2B zahrnuje všechna dvoupruhová vozidla s celkovou hmotností 3,5 tuny. Výška vozidla nad první nápravou přesahuje 1,3 metru. Obvykle se jedná o lehké dodávky.

Poznámka

Na přívěsy a karavany se ve Slovinsku nevztahuje povinnost platit dálniční známku. Jediným rozhodujícím faktorem je, že hmotnost tažného vozidla je nižší než 3,5 tuny celkové hmotnosti (GVH). Pokud je přípustná celková hmotnost soupravy vyšší než 3,5 tuny, je vyžadován vysílač DarsGo.

Digitální viněty s různou platností a digitální mýtné na trase

Digitální dálniční známka Slovinsko Online

Zdroj: Evinjeta

7denní dálniční známka
Sedmidenní dálniční známka platí jeden týden. Prvním dnem platnosti je den registrace. Pokud jste si například zakoupili dálniční známku 29. srpna 2023, platí do 4. září 2023 do 23:59 hodin. Sedmidenní dálniční známku si můžete rychle a pohodlně zakoupit online na našich webových stránkách. Platí okamžitě.

1měsíční dálniční známka
Měsíční dálniční známka platí jeden měsíc. I zde je prvním dnem platnosti den nákupu. Dálniční známka je vždy platná do posledního dne zvoleného období. Měsíční dálniční známku si můžete rychle a pohodlně zakoupit online na našich webových stránkách. Platí okamžitě.

6měsíční dálniční známka
Šestiměsíční dálniční známka platí šest měsíců. Prvním dnem platnosti je den registrace. Dálniční známka je platná do 23:59 posledního dne zvoleného období. Šestiměsíční dálniční známka je k dispozici pouze pro motocykly. Šestiměsíční dálniční známku si můžete rychle a pohodlně zakoupit online na našich webových stránkách. Platí okamžitě.

Roční dálniční známka
Roční dálniční známka platí vždy celý rok, ale od počátečního data. Roční dálniční známku si můžete rychle a pohodlně zakoupit online na našich webových stránkách. Platí okamžitě.

Digitální mýtné Slovinsko Online

Povinnost mít dálniční známku se v zásadě vztahuje na všechna motorová vozidla do maximální přípustné hmotnosti 3,5 tuny. Pro zvláště nákladné úseky silnic však existuje zvláštní mýtné, které je vyžadováno jako doplněk k dálniční známce. Platí zde samostatné sazby mýtného na trase:

Mýtné ve Slovinsku

  • A11 Dálnice Karawanken jižním směrem

Dálnice bez mýtného Slovinsko

  • A2 Dálnice Gorenjska – Mýtné se platí prostřednictvím zvláštního mýtného za průjezd tunelem Karawanken.
  • H2 Dálnice Maribor
  • H6 Dálnice Koper

Zdroj: Evinjeta

Digitální dálniční známka a mýtné v sousedních zemích

Více informací o digitální dálniční známce a mýtném v sousedních zemích Slovinska.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Zde vám odpovíme na všechny otázky týkající se digitálních dálničních známek ve Slovinsku. Odkdy je viněta povinná? Jaké typy vinět existují a jaká je jejich platnost? Kterých silnic a tunelů se dodatečné mýtné týká? Zde zodpovíme všechny vaše dotazy. Pokud však naše nejčastěji kladené dotazy neodpovídají na vaše otázky, obraťte se na zákaznický servis. Rádi vám pomůžeme.

Přejít nahoru